Go to main content

XIV rejonowy konkurs recytatorski LAS W POEZJI

Przedszkole Publiczne w Kielczy
ul. Szkolna 1,
47-126 Kielcza, Gmina Zawadzkie

tel. 774636878