Go to main content

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Na podstawie art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz §11baa ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podajemy do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Kielczy na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Publicznego w Kielczy

Przedszkole Publiczne w Kielczy
ul. Szkolna 1,
47-126 Kielcza, Gmina Zawadzkie

tel. 774636878