Go to main content

OGŁOSZENIE

o naborze do Przedszkola Publicznego

w Kielczy na rok szkolny 2023/2024

podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  • Zarządzenie Nr 831/ XXXIII/2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 23.01.2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kielczy ogłasza nabór na 17 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem, który znajduje się poniżej w załączniku.

Rekrutacja do przedszkola na rok 2023/2024

OGŁOSZENIE O NABORZE 2023-24 - HARMONOGRAM REKRUTACJI

Wniosek o przyjęcie 2023-24

Przedszkole Publiczne w Kielczy
ul. Szkolna 1,
47-126 Kielcza, Gmina Zawadzkie

tel. 774636878