Go to main content

Rada Rodziców

przewodnicząca - p. Sabina Stachów

zastępca - p. Karina Spałek

skarbnik - p. Monika Jaksik

sekretarz - p. Martyna Grzywocz

członkowie - p. Gerda Chmielorz

- p. Joanna Żyłka

- p. Sylwia Iwanowska

- p. Dorota Gabryś

- p. Dawid Kubilas

Przedszkole Publiczne w Kielczy
ul. Szkolna 1,
47-126 Kielcza, Gmina Zawadzkie

tel. 774636878