Go to main content

Kadra pedagogiczna

dyrektor - mgr Bożena Taibert

nauczyciel dyplomowany

ukończone kierunki: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, logopedia, terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

nauczyciel - mgr Paulina Sankowska

nauczyciel mianowany

ukończone kierunki: edukacja wszesnoszkolna i przedszkolna, animator kultury, logopedia, terapia pedgogiczna, taniec i rytmika, zarządzanie, certyfikat kinezjotapingu logopedii

nauczyciel - mgr Marta Hetmaniak

nauczyciel mianowany

ukończone kierunki: edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, germanistyka, gimnastyka korekcyjna i taniec z rytmiką

nauczyciel - mgr Mariola Gaś

nauczyciel kontraktowy

ukończone kierunki: kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika korekcyjna

nauczyciel - mgr Alicja Niedworok

nauczyciel kontraktowy

ukończone kierunki: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, edukacja elementarna - wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjna i taniec z rytmiką

nauczyciel - mgr Katarzyna Krupa

nauczyciel kontraktowy

ukończone kierunki: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną

nauczyciel - mgr Ewelina Wyrwa

ukończone kierunki: edukacja elementarna - kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, logopedia przedszkolna i szkolna

Kadra administracyjno - obsługowa

pomoc nauczyciela - Grażyna Szyguła

woźna oddziałowa - Danuta Jendrysik

woźna oddziałowa - Sylwia Wyrwich

woźna oddziałowa - Anna Niesmak

konserwator - Andrzej Michali

Główna księgowa / ref. ds kadrowych

mgr Bożena Adamczyk

Przedszkole Publiczne w Kielczy
ul. Szkolna 1,
47-126 Kielcza, Gmina Zawadzkie

tel. 774636878